Welke fiscale aftrekposten heb ik als zzp’er?
Voor een startende zzp’er zijn er belangrijke belastingaftrekposten. Welke zijn dat? Heb jij of heeft jouw boekhouder overal aan gedacht? De overheid stimuleert ondernemerschap, daarom zijn er voor zzp’ers diverse fiscale voordelen. Aftrekposten verlagen het belastbaar inkomen, en dus ook de uiteindelijke belastingheffing. Onderstaand staan de belangrijkste fiscale aftrekposten en andere voordelen voor jou als zzp’er. Hiermee kun je dus eenvoudig controleren of jij en/of je adviseur (boekhouder, accountant en fiscalist) overal aan hebben gedacht.

Zelfstandigenaftrek
Iedere zzp’er die minimaal 1.225 uur in het kalenderjaar aan zijn onderneming heeft besteed heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Sinds 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag per jaar, namelijk € 7.280,-. Starters krijgen de eerste drie jaar (of drie maal in de eerste vijf jaar na de start van hun bedrijf) nog een extra startersaftrek van € 2.123,-.

MKB winstvrijstelling
Naast de zelfstandigenaftrek heb je als zzp’er ook recht op de MKB winstvrijstelling. Om recht te hebben op de MKB winstvrijstelling hoef je niet aan het urencriterium te voldoen. De MKB winstvrijstelling is 14% van de winst maar wel na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Willekeurig afschrijven
Ondernemers moeten de investeringen in bedrijfsmiddelen afschrijven. Iets is een investering als je het langer dan een jaar gebruikt, en als het minimaal € 450,- kost. Zaken als een laptop, beamer, kantoorinrichting, machines en auto’s zijn in principe investeringen. Afschrijven betekent dat je niet ineens het hele bedrag als kosten opvoert, maar dat je de kosten verdeelt over de levensduur van het bedrijfsmiddel. Inventaris (waaronder ook computers), moet je normaliter in vijf jaar afschrijven. Starters mogen zelf weten hoe snel ze afschrijven, dit heet willekeurig afschrijven. Dit betekent dat je bij hoge winsten ervoor kunt kiezen om versneld (bijvoorbeeld in één of twee jaar) af te schrijven. Je drukt daarmee je winst en dus de belastingdruk. Maar als je (nog) geen winst draait, kun je ervoor kiezen de afschrijving uit te stellen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Wanneer je als ondernemer in een kalenderjaar meer dan € 2.300,- investeert in bedrijfsmiddelen, dan heb je recht op een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Auto’s vallen in principe niet onder deze regeling (behalve enkele energiezuinige auto’s). Wanneer je tussen de € 2.300,- en € 56.024,- investeert, dan is de extra aftrek 28%. Investeer je meer, dan daalt de aftrekpost.

Oudedagsreserve
De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een fiscale faciliteit voor ondernemers met een eenmanszaak om te sparen voor hun pensioen, hun “oude dag”. Je mag maximaal 9,8% van de winst, met een maximum van € 8.946,- van de winst aftrekken (2017). Over dit deel hoef je dus geen belasting te betalen. De oudedagsreserve is een uitgestelde belastingschuld. Vroeg of laat moet er met de Belastingdienst worden afgerekend. Overigens heb je met het toevoegen aan de oudedagsreserve nog geen voorziening voor de oude dag opgebouwd. Om goed voor je pensioen zorgen is het van belang om met een verzekeringsadviseur of lifeplanner om tafel te gaan zitten.

Zakelijke kosten
Zakelijke kosten (kosten die je moet maken om je bedrijf te runnen), zijn aftrekbaar. Deze verlagen je winst en zorgen dus voor een lagere belastinglast.